Over mij

Mijn naam is Eva-Maria Kintzel. Ik ben native speaker Duits en heb tot mijn 26e jaar in Duitsland gewoond, eerst in Oost-Duitsland en later in West-Berlijn. Hierdoor heb ik een ruime kennis van de geschiedenis en bijzonderheden van beide delen van Duitsland opgedaan. Sinds 1987 woon ik in Nederland.
Zowel in Duitsland als in Nederland heb ik allerlei soorten taalwetenschap gestudeerd en zelfs een tijdje theologie. Ik ben met heel veel talen – levende en uitgestorven talen – in aanraking gekomen en heb heel veel vertaald. Bovendien heb ik intensief meegewerkt aan een omvangrijke woordenlijst. Uiteindelijk ben ik in Nijmegen afgestudeerd in de Algemene Taalwetenschap.
Sinds mijn prille jeugd ben ik onophoudelijk bezig geweest met klassieke muziek en ook nu nog zing ik veel en graag in diverse koren en projecten.
Daarnaast geef ik cursussen meditatief schilderen en kun je me regelmatig zien beeldhouwen, schrijven en fotograferen.
Mijn liefde voor taal en voor het omzetten van geschreven tekst naar mijn moedertaal is nog steeds groeiende. Speciale aandacht besteed ik altijd weer aan de bijzonderheden bij het vertalen van liedteksten en gedichten, en ik voel een bijzondere affiniteit met teksten over muziek, kunst en religie.
Heeft u dus een vertaler nodig die net over dat beetje extra vakkennis beschikt op een van deze terreinen, stuur mij dan een mail: kintzelvertaling@gmail.com

Ik kijk ernaar uit om u te kunnen helpen met uw teksten!

 

Mein Name ist Eva-Maria Kintzel. Ich bin deutsche Muttersprachlerin und habe bis zu meinem 26. Lebensjahr in Deutschland gelebt, zuerst in der DDR und später in West-Berlin. Dadurch habe ich mir ein umfassendes Wissen über die Geschichte und Besonderheiten beider Teile Deutschlands angeeignet. Seit 1987 lebe ich in den Niederlanden.
Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden habe ich verschiedene Disziplinen der Sprachwissenschaft und auch einige Semester Theologie studiert. Ich bin mit sehr vielen Sprachen – lebenden und ausgestorbenen – in Kontakt gekommen und habe sehr viel übersetzt. Außerdem habe ich intensiv an einem umfangreichen Wörterverzeichnis mitgearbeitet.
Mein sprachwisssenschaftliches Studium habe ich mit dem niederländischen ‘Doctoraalexamen’, dem heutigen Master, an der Universität Nimwegen abgeschlossen.
Seit meiner frühen Kindheit beschäftige ich mich unablässig mit klassischer Musik und singe auch heute noch viel und gern in verschiedenen Chören und Projekten.
Ich gebe Kurse in meditativer Malerei, und man kann mich regelmäßig beim Bildhauern, Schreiben und Fotografieren erwischen.
Meine Liebe zur Sprache und zur Übertragung von geschriebenem Text in meine Muttersprache wächst bis heute. Dabei vertiefe ich mich vor allem immer wieder aufs Neue in die Besonderheiten der Übertragung von Liedtexten und Gedichten und hege eine besondere Vorliebe für Texte über Musik, Kunst und Religion.
Wenn  Sie also eine Übersetzung von jemandem brauchen, der über ein größeres Fachwissen in einem dieser Bereiche verfügt, schicken Sie mir bitte eine E-Mail: kintzelvertaling@gmail.com

Ich freue mich darauf, Ihnen mit Ihren Texten weiterhelfen zu können!


In het voorjaar van 2018 heb ik in opdacht van het Apollo Ensemble de tekst van de Brockes-Passion van G.F. Händel in het Nederlands vertaald. Deze tekst stond in de programmaboekjes bij de uitvoeringen van deze Passie.
In het voorjaaar van 2019 heb ik wederom voor het Apollo Ensemble de tekst bewerkt en aangepast voor de uitvoeringen van de Brockes-Passion van G. Ph. Telemann.
Mocht u belangstelling hebben voor deze vertaling, dan kunt u deze bij mij bestellen (prijs op aanvraag).

“Tot slot nog even het boekje noemen met een voorbeeldige vertaling (in nagenoeg het originele zinsritme… heel knap) van Eva-Maria Kintzel.” (J. W. Venema)

kintzelvertaling@gmail.com

terug naar Home

Over mijn logo
Het logo Ⰲ van Vertalingen in Woord en Beeld is de letter 'v' uit het glaglolitisch alfabet, het oudste Slavische schrift dat in de 9e eeuw is ontworpen om het evangelie te kunnen verspreiden onder de Slavische stammen op de zuidelijke Balkan. In het verleden heb ik mij een tijdlang beziggehouden met een handschrift uit de 10e/11e eeuw, de Codex Assemanianius, geschreven in de eerste Slavische schrijftaal, het Oudkerkslavisch, en in glagolitische letters. [woordenlijst m.m.v. E.M.Kintzel]